Jadi.me Restaurants Macedonia ipa iphone Crack Gratuit Télécharger 2017

Description :

НОВОСТИ

Јади.ме офлајн верзија!!! Сите ресторани се достапни без интернет конекција. Побрзо прегледуваање и пребарување. Интернет е потребен само за одредени делови од апликацијата како логоа и рејтинг на рестораните. Доколку ја користите апликацијата со интернет, сите информации ќе ви бидат достапни и без интернет во понатамошното користење на апликацијата.

Доколку имате забелешки, пофалби, дополнителни информации или сакате да помогнeте, слободно пишете ни на contact@jadi.me

Ви посакуваме пријатно јадење.

Тимот на Јади.ме

========================

МАКЕДОНСКИ:

Гладен!? Престани со готвење и порачај си од ресторан!

Јадиме е најубавата апликација за пронаоѓање на рестораните во вашиот град и во цела Македонија.

Можности:
- Прекрасен дизајн достапен и на постарите верзии на Андроид
- Интуитивен изглед (поради што и нема потреба од мени за Помош или за Опции)
- Целосно на македонски јазик
- Пребарување на рестораните по категории
- Автоматско лоцирање на градот во кој што се наоѓате
- Можност за промена на градот за кој се прикажуваат рестораните
- Пребарување на рестораните од цела Македонија (над 1300 ресторани)
- Јавување во ресторанот директно од апликацијата (без потреба од запишување на телефонот во вашиот личен именик)
- Прикажување на најкраткиот пат од кај вас до ресторанот и неговата должина во km

Давајте сугестии на нашата веб страна, е-маил или овде подолу.
И најважно од се, давајте ѕвезди.


ENGLISH:

Hungry!? Stop with cooking and order from a restaurant!

Jadime is the most beautiful application to find restaurants in your town, and in Macedonia.

Features:
- Beautiful design available on older versions of Android too
- Intuitive layout (and therefore no need for a Help menu or Settings one)
- Complete in Macedonian
- Discover restaurants by category
- Automatic location of the city you are in
- Possibility to change the city for which the restaurants are listed
- Search for restaurants all over Macedonia (1300+ restaurants)
- Call the restaurant directly from the application (no need to write in your personal phone book)
- Viewing the shortest path from you to the restaurant and its length in km

Please provide feedback on our web site, e-mail or here.
And most important please rate.

Informations :


Mise À Jour : 2017-03-01
Développeur : Jadi.me
Version Actuelle :
La Taille :
Avis : 8.9
Installations : 17554 Installations

Application Précédente

«
    
Application Suivante

»